PROFIL

PROFIL
"Min mangeårige erfaring med forsikring- og erstatningsret som advokat, som køber af advokatydelser, som nævnsrepræsentant i Ankenævnet for Forsikring og som kst. landsdommer i Østre Landsret har givet mig en uvurderlig indsigt i og forståelse for, hvordan juridisk rådgivning kan skabe værdi og omsættes til noget brugbart, der kan anvendes i den praktiske hverdag."

 

Catarina Ryder Hoffmann har betydelig erfaring med forsikrings- og erstatningsret, herunder forsikringsregulatoriske forhold samt regulatoriske forhold for den finansielle sektør i øvrigt, både som ekstern advokat og som in house advokat og chefjurist. Catarina har endvidere betydelig erfaring med konflikthåndtering gennem sin praktiske arbejdserfaring og som repræsentant i Ankenævnet for Forsikring samt som kst. landsdommer i Østre Landsret.


Catarina startede i forsikringsbranchen i 1993, hvor hun startede i Sampension, og blandt andet beskæftigede sig med rådgivning og sagsbehandling, udfærdigelse af markedsføringsmaterialer, afholdte kurser for blandt andet tillidsrepræsentanter og gå hjem møder hos virksomhedskunder. Fra 1999 til 2006 var Catarina uddannelsesleder på Forsikringsakademiet, og underviste primært i forsikringsjura samt livs- og pensionsforsikring, og var ansvalig for en række uddannelser og kurser. 

Catarina blev ansat i advokatbranchen i 2007, primært med forsikrings- og erstatningsret, samt forsikringsregulatoriske forhold. I 2016 blev Catarina ansat i Skandia, først som in house advokat og efterfølgende chefjurist for Skandia koncernen frem til selskaberne blev solgt til AP Pension pr. 1. januar 2019. Catarina fortsatte i AP Pension som underdirektør for Sundhed, herunder blandt andet antagelse, skadebehandling, udbetaling og forsikringssvindel. Catarina blev udnævnt konstitueret landsdommer den 1. oktober 2019, og arbejdede i den forbindelse med alle typer af retssager og kæresager.


Catarina var i perioden fra den 1. januar 2018 til den 30. september 2019nævnsrepræsentant i Ankenævnet for Forsikring, udpeget af Forsikring & Pension.


Catarina har ført et ikke ubetydeligt antal retssager indenfor især arbejdsskade, erstatningsansvar samt erhvervsevnetabsforsikringer, herunder sager med mistanke om forsikringssvindel for danske forsikringsselskaber. Hun har endvidere bistået mange selskaber med rådgivning og implementering af regulatoriske forhold samt udarbejdelse af forsikringsbetingelser, politikker, forretningsgange og bestyrelsesbetjening.  Hun har endvidere erfaring med besvarelse af brancheundersøgelser og redegørelser til Finanstilsynet, samt håndtering af inspektion af Finanstilsynet.


Catarina er fortsat tilknyttet Forsikringsakademiet som deltidslærer, censor og redaktør på Forsikringsakademiets lovsamling.